top of page

Privacy verklaring Sobar Solutions NL BV

1 augustus 2023

Uw privacy is voor Sobar Solutions Nl Bv van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.
   

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de app Sobar Solutions APP allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met Sobar Solutions Nl Bv.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Factuuradres;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres.
   

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie, tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

 

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Factuuradres.
   

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie, totdat u het abonnement opzegt.

De nieuwsbrief wordt 1 keer per kwartaal per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief bevat onder andere de volgende:

 • vermeldingen van updates en vorderingen van de app functies.

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.


Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Factuuradres;

 • Nickname;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
 

Toegang portaal
Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de app. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Factuuradres;

 • Nickname.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie, tot het einde van de dienstverlening aan u.

 

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze app moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie, tot u het account opheft. Wij bewaren deze informatie, zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen in de app en zodat wij u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.
 

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • Per e-mail.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven.
 

App store
Onze app Sobar Solutions APP moet u downloaden via de app-winkel van Apple of Google. Wij hebben geen controle over wat deze bedrijven doen met uw persoonlijke informatie. Lees dus ook altijd hun privacyverklaringen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
 

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze app, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd .

In onze app zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze app wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
 

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;

 • Het laten corrigeren van fouten;

 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;

 • Intrekken van toestemming;

 • Een bepaalde verwerking beperken;

 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
   

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar Info@getsobar.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Contactgegevens
Sobar Solutions Nl Bv
Burgemeester Hoffmanstraat 37
3071 XP Rotterdam
E-mailadres: Info@getsobar.nl
Telefoon: +31611512377

KvK nummer: 89894375

bottom of page